Privacy Statement

Disclaimer, gebruiksvoorwaarden en privacyregeling

Contactinformatie:

Françoise Busin
Keramika Keramiekcentrum
Jagerpad 52
9950 Waarschoot
Telefoon: +32 9 233 18 32
e-mail: info@keramika.be
BTW BE879514044

Françoise Busin is keramiste en lesgeefster. Ze doopte haar atelier in Waarschoot “Keramika keramiekcentrum”.  Het doel van deze organisatie is om te fungeren als een keramiekcentrum met keramiekatelier waar keramisten en keramiekliefhebbers terecht kunnen voor lessen, workshops en ondersteuning. In het keramiekatelier (tevens het atelier van Françoise busin) worden keramieken voorwerpen geproduceerd op ambachtelijke manier.

Op keramiekbusin.be vind je informatie over Françoise en haar werk.

Privacy-beleid

U kunt de website keramiekbusin.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u ons wil contacteren via online formulieren, wilt deelnemen aan evenementen of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Françoise Busin ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens ( inclusief de nieuwe Europese GDPR-wet die vanaf 25 mei 2018 geldt). Deze gegevens kunnen voor marketingdoeleinden gebruikt worden (door Françoise Busin zelf, niet door derden). Deze gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Inschrijvingen
Indien u zich inschrijft voor onze cursussen en workshops gebruiken wij uw gegevens om inschrijvingslijsten op te stellen. De inschrijvingsgegevens worden bijgehouden in onze mailbox en op onze lokale systemen. Occasioneel worden de inschrijvingslijsten uitgeprint op vraag van een docent. Indien u zich inschreef via de website (vb via het formulier inschrijven op de wachtlijst) worden uw gegevens eveneens opgeslagen in de databank van onze website. Dit is een beveiligde databank die afgeschermd van publieke toegang dmv paswoorden. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over de lessen/workshops waarvoor u u inschreef.

Nieuwsbrief
U kan zich ook inschrijven op de nieuwsbrief van Keramika keramiekcentrum via onze website. Deze nieuwsbrief wordt enkele keren per jaar uitgestuurd en bevat informatie over de lessen en activiteiten van Keramika of activiteiten die gelinkt zijn aan Keramika (vb een tentoonstelling van een docent).

Voor deze nieuwbrief maken we gebruik van Mailchimp. Tussen Keramika (Françoise Busin)  en Mailchimp vindt gegevensuitwisseling plaats, zodra u zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrieven en/of persberichten. Omdat de servers van Mailchimp zich in de Verenigde Staten bevinden, is het mogelijk dat uw gegevens in de Verenigde Staten opgeslagen en gebruikt worden. Hier leest u meer over het privacybeleid van Mailchimp.

Wilt u dat uw persoonlijke data (naam en e-mailadres) niet gebruikt worden voor het sturen van de nieuwsbrief? Mail ons dan op info@keramiekbusin.be.

Onderaan elke mailing die u van Keramika ontvangt vindt u een link om u uit te schrijven op on ze mailinglijst. Helemaal onderaan elke nieuwsbrief vindt u 2 links:”Je uitschrijven op deze nieuwsbrief.” en “Je gegevens bijwerken”.


Inschrijven op de nieuwsbrief via de website

Indien u inschrijft op de nieuwsbrief via de website krijgt u een bevestigingsmail voor de inschrijving (double opt-in).

Over de website keramiekbusin.be

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de website www.keramiekbusin.be  verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Françoise Busin over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Françoise Busin verwijderd worden. Contacteer info@keramiekbusin.be  indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.
Onderaan elke mailing die u van Keramika ontvangt vindt u een link om u uit te schrijven op onze mailinglijst.

Gebruik van cookies op de website keramiekbusin.be

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobile toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. De informatie die door ons bewaard wordt is de volgende: de bezochte pagina’s, besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, browserversie, zoekwoorden of links waarmee de bezoeker op onze website terechtkwam, enz.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Onze server is gehost bij hostingbedrijf Xenius (https://www.xenius.be/), in een Belgisch datacenter.

Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door:

– in uw browser het gebruik van cookies te blokkeren.

– U heeft de mogelijkheid om de gegevensverzameling van Google Analytics te weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden voor uw huidige internetbrowser. Klik daarvoor hier.

 

Wettelijke bepalingen m.b.t. de Keramika websites

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites van Françoise Busin (www.keramiekbusin.be of gerelateerde projecten).

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de www.keramiekbusin.be en www.ceramiquebusin.be worden door het auteursrecht beschermd en zijn eigendom van Françoise Busin.  Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Françoise Busin. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Aansprakelijkheid van Françoise Busin

Françoise Busin streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Françoise Busin hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Françoise Busin is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden en oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Françoise Busin de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Françoise Busin en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Françoise Busin behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Wettelijke bepalingen m.b.t. e-mail

De inhoud van e-mails, met eventuele bijlagen, verzonden vanuit het domein keramiekbusin.be of keramiekbusin.be , is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van Françoise Busin ontvangt, vragen wij dat te melden aan info@keramiekbusin.be en de e-mail te wissen.

Françoise Busin doet al het mogelijke om virussen in haar e-mailberichten te vermijden. Indien desondanks een vanuit het domein keramiekbusin.be verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan Françoise Busin niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren gaan van emails (zowel geheel als gedeeltelijk).

Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Wijzigingen aan deze Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.